Cho thuê xe du lịch

Bước chuyển mình của thương hiệu Nissan

Nissan từng bước chuyển mình nhằm đáp ứng thị hiếu người dùng, thay đổi logo, cải tiến thiết kế, động cơ và áp dụng chuẩn nhận diện mới toàn cầu. Thay đổi logo “Nếu bạn có một niềm tin đủ mạnh mẽ, nó sẽ xuyên qua cả mặt trời”, ông Yoshisuke Aikawa, nhà sáng lập […]